Doporučená videa

 

Záznamy přednášek

Tři pilíře vztahu člověka a psa Zdarma

Přednáška o tom na čem stojí vztah se psem, jak vytvořit harmonický tým a bonusy na konci.

Separační úzkost u psů

Separační úzkost u psů  249 Kč

Přednáška o délce cca dvě hodiny podrobně popisuje jak teorii problému separační úzkosti, tak i možnosti úspěšného vyřešení problému.

Podrobně je zde popsáno jak vzniká separační úzkost, jak se odlišuje pravá a nepravá separační úzkost, jaké cvičení pomohou separační úzkost vyřešit a navrženy strategie a postupy řešení.

Strach, stres a bázlivost u psů

Strach, stres a bázlivost u psů 249 Kč

Přednáška o délce cca dvě hodiny podrobně popisuje jak teorii problému strachu a stresu u psů, tak i možnosti úspěšného vyřešení problému.

Problém strachu u psů je zde podrobně rozebrán z pohledu příčin. Přednáška obsahuje strategie a postupy řešení problémů strachu.

Doporučovaná videa

Tato videa slouží jako ukázky používaných  metodik a případně po konzultacích na procvičování nejčastějších her pro řešení problémů.
Video s ukázkami tzv. zklidňujících signálů u psů. Ukazuje a popisuje jeden z možných problému nepochopení psí komunikace, kdy pes vnímá pohled do očí, natažení ruky nad obličejovou část hlavy, přímý pohyb směrem k němu a předklon člověka nad psa jako výhrůžku či předstupeň agrese. Proč nehladit psa během výcviku (ale o to hlaďte a mazlete psy víc doma v klidu :-).
Obojková hra jako nácvik manipulace psa pro nepříjemné situace. Pes která hraje – hrává tuto hru pak nemá problém s nasazováním obojku, připínáním vodítka, ale i s dalšími běžnými denními činnostmi – česání, koupání a podobně. Velmi vhodné pro psy kteří vrčí či napadají ruce vlastních či cizích „člověků“.
Výchova psa pomocí volby, řešení sebeovládání psa, výchova ke klidu a podobně.
Hra Tvoje volba, která učí psa sebeovládání u jídla.
Kavalety, tedy jedno z cvičení pro psy na vnímání vlastního těla. Důležité je překonávat překážky pomalu, později je dávat (mírně) nepravidelně a postupně přibližovat až na cca 8 – 15 cm (podle velikosti psa). Metodika mírně odlišná, zde je to určeno pro rekonvalescenci, doporučuji blízké navádění pamlskem.
Video her pro „zdrojaře“, tedy pro ty psy, kteří si hlídají misku, vrčí u misky či si hlídají cokoli jiného. Doplněk k přednášce „Vrčení u misky“
 Ukázka výcviku nápodobou.
Ukázky psích sportů

 Trochu zábavy

 První video z Filmové psí školy, kterou jsem inicioval v roce 2012. Další videa z jednotlivých let najdete na YouTube
 Arnie a jeho cvičení „Povrchy“ 🙂
 Adrenalin dog camp 2014

 

Videa z Adrenalin Dog Camp v roce 2014, krásná ukázka toho co všechno zvládne dobře socializovaný pes.