Naše zásady

Radost ze společné práce pro psa i člověka

Děláme vše pro to, aby se psi i majitelé při společné práci cítili co nejlépe a v komfortu.

 

Pozitivně není jen o názvu

Jsou metody a lidé, kteří se tváří jako „pozitivní“ a při podrobnějším rozboru se psi donucují a stresují. Snažím se naučit majitele, jak rozeznat pozitivní metodu vlastním rozumem a nikoli na základě názvu a nálepky. Základní princip je ten, že při pozitivním přístupu pes dělá něco, protože chce a ne proto, že musí.

 

Pozitivně, také znamená chtít, místo muset

U problémů, kdy pes něco nedělá, je obvykle nepochopení psa, co dělat má, nedostatek motivace nebo strach činnost provést. Při správné analýze je řešení obvykle snadné a rychlé.

 

Učení správného místo odnaučování špatného chování

Učení správného chování je daleko jednodušší a rychlejší řešení, než odnaučování špatného chování, neboť má jasný výsledek. Pokud nějaké chování psovi zakážete/potlačíte/zabráníte, nevíte, jakým jiným (někdy ještě horším) chováním ho pes nahradí.

 

Vztah se psem je složen z plné důvěry, vzájemného respektu a správné komunikace

Pozitivní metody jsou postaveny na týmové souhře, na vztahu člověka a psa a na pozitivních prožitcích. Učíme psy a jejich majitele se vzájemně chápat a používat takovou komunikaci, která je pro druhou stranu pochopitelná a srozumitelná.

 

Jde to i bez nátlaku, trestů, zákazů a korekcí

Pokud psa naučíte, co má dělat a proč to má dělat, tak není potřeba trestat a používat různé donucovací pomůcky, počínaje škrtícím obojkem a konče ranami elektrickým proudem. Donucovací metody a pomůcky jsou ukázkou neschopnosti či neznalosti. Všechno problémové chování lze řešit bez nátlaku.

 

Problémové je chování nikoli pes

Věřím a vím, že všichni psi jsou v jádru skvělí. Bohužel dostali vrozené či získali životem špatné návyky, špatnou zkušenost, strach či něco podobného.

 

Hra jako základní kámen výchovy, výcviku (a důvěry)

Psi i vlci si rádi hrají, hrou se učí poznávat svět, hrou se učí znát chování ostatních členů týmu a zvyšuje se tak pocit sounáležitosti. Pomocí her lze dosáhnout skvělých výsledků zábavným způsobem.

 

Profesionalita a znalost etologie

Odmítáme různá amatérská a laická řešení, využívání různých mýtů o vůdcích smečky proto, že podobná řešení používají a odůvodňují zbytečné násilí. Správné řešení nesmí problém zhoršit nebo způsobit psovi či člověku trauma. Všichni trenéři mají (alespoň) základní certifikaci a dále se vzdělávají.