Psi do škol - od prevence k rozvoji dovedností

Z našich řad vybíráme takzvané osvětové týmy, které se zaměřují na kontakt s dětskými skupinami. Nejčastěji ve školách, školkách a zájmových sdruženích. Tam, prostřednictvím interakce dětí a našich připravených psů za vydatného přispění samotných trenérů rozvíjíme dovednosti dětí a přispíváme k bezpečnosti v kontaktu se psy.

Program Psi do škol vznikl původně jako snaha o osvětu u naší budoucí generace. Psů je v naší společnosti stále víc a jejich postavení se oproti dřívější době výrazně mění. Původním cílem bylo naučit děti, jak se ke psům chovat a jak předcházet napadení dětí psem, o kterých občas čteme v bulvárech nebo se doslechneme ve večerních zprávách. Nezřídka tento konflikt totiž zapříčiní neznalost  a nedodržení základních bezpečnostních zásad. Naším úkolem je zábavnou formou tyto zásady děti naučit a věnovat se tak prevenci tam, kde je to podle nás potřeba. 

V rámci různých doprovodných cvičení se kontakt se psem stal prostředkem pro aktivizaci žáků i v dalších oblastech a to zejména pro trénink jemné i hrubé motoriky, komunikačních dovedností, a rozvoje citové složky. Tyto původně doprovodné části programu se ukázaly zejména při dlouhodobé spolupráci natolik účinné, že v současné době vrcholí příprava našich “Osvětových týmů” pro specializace na výše zmíněné směry. 

Osvětové týmy si můžete objednat i k vám, a to na adrese tyna@dobrapsiskola.cz nebo  psiduse@gmail.com.