Úvod do Metodiky LIMA

LIMA představuje přístup k výcviku psů, který zdůrazňuje nejšetrnější a nejmírnější zásahy, což odráží jeho název “Least Intrusive, Minimally Aversive”. Tento přístup je založen na nejnovějších poznatcích v oblasti etologie a behaviorální psychologie a klade velký důraz na pozitivní posílení a správné řízení prostředí, aby bylo dosaženo požadovaného chování psa bez zbytečného stresu nebo nepohodlí.

Základy LIMA Přístupu

1. Pozorování a analýza

Výchozím bodem LIMA metody je důkladné pozorování a analýza chování psa. Výcvikář by měl být schopen identifikovat, co vyvolává určité chování a rozumět individuálním potřebám psa. Důležité je rozpoznat, co psa motivuje – jídlo, hra, společenská interakce nebo klidné prostředí.

2. Nejšetrnější možnosti

Výcvik začíná s využitím nejméně invazivních technik. Preferuje se pozitivní posílení, kde je pes odměněn za správné chování, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jeho opakování. Použití aversivních technik, jako jsou tresty, je považováno za poslední řešení a vždy v nejmenší možné míře.

3. Optimalizace výcviku

Výcvik by měl být neustále hodnocen a přizpůsoben podle potřeb psa. To zahrnuje úpravu odměn, intenzity výcviku a metod. Flexibilita a schopnost přizpůsobit se jsou nezbytné pro dosažení úspěchu.

4. Etický přístup

LIMA klade velký důraz na etický přístup a pohodu psa. Výcvikáři by měli respektovat fyzické a emoční hranice psa a vyhýbat se metodám, které by mohly způsobit poškození nebo intenzivní stres.

Praktické Uplatnění LIMA

Pozitivní upevňování

Pozitivní posílení je klíčové pro LIMA metodiku. Pes je odměněn okamžitě po projevení správného chování, což může být formou pochoutky, hry nebo slovní chvály. To vede k asociaci mezi správným chováním a příjemnými zážitky.

Ignorování a převedení pozornosti

Pokud pes projevuje nevhodné chování, LIMA strategie doporučuje toto chování ignorovat (pokud není nebezpečné) nebo přesměrovat na vhodnější aktivitu. Například místo trestání psa za skákání na lidi se pes může být naučen sednout a za toto chování být odměněn.

Přesné načasování

Přesné načasování odměn je v LIMA výcviku nezbytné. Odměna by měla následovat ihned po žádoucím chování, aby bylo jasné, za co pes dostává odměnu. Zpoždění může být pro psa matoucí a snižuje efektivitu výcviku.

Individualizovaný přístup

LIMA počítá s tím, že každý pes je jedinečný a co funguje pro jednoho, nemusí být účinné pro druhého. Výcvik by měl být přizpůsoben temperamentu, věku, plemeni a osobní historii psa. Výcvikář by měl být schopen rozpoznat a adekvátně reagovat na individuální potřeby každého psa.

Závěr

Výcvik psů dle LIMA principů vyžaduje trpělivost, důslednost a hlubokou znalost psího chování. Důraz je kladen na pozitivní posílení a neinvazivní metody, které podporují zdravý vztah mezi psem a jeho majitelem a zároveň efektivně podporují učení. LIMA přístup je eticky odpovědný, podložený vědeckými poznatky a směřuje k tomu, aby byl výcvik co nejpříjemnější a nejméně stresující pro psa. Výcvikáři, kteří se těmito principy řídí, často dosahují dlouhodobých a pozitivních změn v chování psů, což vede k lepšímu vzájemnému porozumění a harmonickému soužití.

Další informace najdete na

a nebo v dokumentech ke stažení zde anglický originál, český překlad.